top of page

Representasjon i Nasjonalmuseet: Jeg tar i mot Frankrikes energiminister og tidligere presidentkandidat Segolène Royal i Nasjonalgalleriet 21.8.2016. Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli

 

Født 1958 in Oslo

Kunsthistoriker, mag.art., Universitetet i Oslo

Arbeid

2021-                Direktør, Stiftelsen Lillehammer Museum

2018-2020       Spesialrådgiver, Arbeidsgiverforeningen Spekter

2009-2017       Direktør, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo

2002-2009      Direktør/avdelingsdirektør, Bergen Kunstmuseum

1994-2002       Konservator, Museet for samtidskunst, Oslo

1985-1994        Journalist i NTB, utenriksavdelingen
 

Utdannelse       
Magistergraden i kunsthistorie, Universitetet i Oslo 1993


Verv
Varamedlem av styret i Arkitektur og designhøgskolen, styremedlem i Hartung/Bergman-stiftelsen i Antibes (2009-2016), medlem i ansettelsesutvalg for ny direktør ved Statens Museum for Kunst, Danmark (2013), medlem av juryen for arkitektkonkurransen for Nytt Nasjonalmuseum (2009-10), medlem av juryen for arkitektkonkurranse for nytt Munch museum (2008-9), medlem av juryen for Royal Caribbean Arts Grants, leder i Norsk Kunstkritikerlag (inntil 1995).

 

Detaljert CV

Stiftelsen Lillehammer Museum

Øverste faglige og administrative ansvar for Lillehammer Museum, som omfatter museumsenhetene Maihaugen, Lillehammer kunstmuseum, Norges Olympiske Museum, Norsk Postmuseum, kunstnerhjemmene Aulestad etter Bjørson og Bjerkebæk etter Undset, samt et Nasjonalt institutt for håndverk.

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Interessepolitisk arbeid og rådgivning på vegne av Spekters store portefølje av kulturinstitusjoner (teatre, orkestre, museer).

Nasjonalmuseet

 

Øverste administrative og faglige leder for Nasjonalmuseet.

 

  • Daglig ledelse av museet

  • Leder av Innkjøpskomiteen

 

2016

 

HM Dronning Sonja legger ned grunnstenen for det nye nasjonalmuseet på Vestbanen

 

Japanomania, nordisk samarbeidsprosjekt, tverrfaglig utstilling både i Nasjonalgalleriet og Kunstindustrimuseet, stor publikumssuksess. God forberedelse til utstillingsvirksomhet i det nye nasjonalmuseet.

 

Sparebankstiftelsen DnB erverver Louise Bourgeois’ skulptur Avenza (1968) til visning i Nasjonalmuseet for 4.25 millioner dollar. Sammen med tidligere innkjøp har Nasjonalmuseet med dette til disposisjon en av Europas fremste samlinger av denne betydelige kunstneren.

 

2015-2016

Utstillingen Fiona Tan åpner i Museet for samtidskunst. Utstillingen museet har produsert vises også i tre andre europeiske museer.

 

Utstillingen Fattig kunst – rik arv åpner i Museet for samtidskunst. Utstillingen markerer både 25-årsjubileet for dette museet, og peker frem mot presentasjonen av samtidskunst i det nye nasjonalmuseet.

 

2015

Nasjonalmuseet lanserer sitt Samlingssøk, vekker betydelig oppmerksomhet både på nasjonalt og nordisk plan. Utnytter publiseringen av over 30.000 illustrerte verk lagt ut på Digitalt Museum på museets egne hjemmesider, knyttet opp mot annen tilgjengelig digital informasjon som museets høydepunktkataloger, Norsk kunstnerleksikon på nett samt Wikipedia.

                       

Informasjonssenteret Mellomstasjonen åpner i den tidligere stasjonsmesterboligen på Vestbanen. Drives i samarbeid mellom Statsbygg og Nasjonalmuseet, initiert av museet.

Sparebankstiftelsen DnB bevilger 20 millioner kroner til Digitalt Laboratorium, Nasjonalmuseets ambisiøse program for digital formidling frem mot det nye nasjonalmuseet.

                       

Nasjonalmuseet inngår omfattende samarbeidsavtale med Nasjonalbiblioteket om langtidslagring av digital informasjon og integrasjon i det ledende kommunikasjonsnettverket Uninett

 

2014

Utstillinger i alle museets hus i anledning grunnlovsjubileet, stor publikumsoppslutning

Utstillingen Dahl/Friedrich åpner i Nasjonalgalleriet, går senere til kunstmuseene i Dresden

 

Nasjonalmuseet – arkitektur åpner Byggekunst, første faste utstilling av arkitektur

 

Nasjonalmuseet har ansvar for den nordiske paviljongen ved arkitekturbiennalen i Venezia og viser utstillingen Forms of Freedom – African Independence and Nordic Models

 

Byggestart for det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen

 

Sparebankstiftelsen DnB kjøper Emil Noldes maleri Im Nachtcafé (1910). Noldes maleri er et av høydepunktene i den samlingen av tysk ekspresjonistisk maleri som stiftelsen har ervervet for å sette Nasjonalmuseets Munch-samling i perspektiv. Samlingen fyller storparten av et rom i Nasjonalgalleriet.

 

                       

2013-2014

Utstillingen Kjartan Slettemark i Museet for samtidskunst, stor publikumssuksess. Vises også i Moderna Museet i Malmö.

 

2013

Realiseringen av Munch-jubileet i samarbeid med Munch-museet. Utstillingen Munch150 satte historisk publikumsrekord. En rekke arrangementer i Norge og i utlandet. Største enkeltprosjekter utover utstillingen: Munch i koffert (turné utenfor allfarvei for hovedverk av Munch), nyprodusert dokumentarfilm regissert av den indiske regissøren Dheeraj Alkokar (kjent for filmen Liv og Ingemar): Let the Scream be Heard.

 

Nasjonalmuseets byggeprosjekt vedtatt i Stortinget med overveldende flertall. Betydelig kontakt med politiske aktører for å sikre størst mulig oppslutning om prosjektet.

 

Blir medlem av Bizot-gruppen, en privat sammenslutning av direktører for en utvalgt gruppe av verdens ledende kunstmuseer. Gruppen møtes to ganger i året i ulike byer og drøfter aktuelle spørsmål av museumsfaglig og -politisk karakter. Første gang Norge er representert.

 

2012

Den kongelige reise, Regjeringens gave til kongeparet, seks utstillinger i større byer og landsomfattende turné, alle produsert av Nasjonalmuseet i samarbeid med Slottet og aktuelle eksterne institusjoner. Den første utstillingen åpnet i Kunstindustrimuseet på HM Kongens fødselsdag 20.1.2012 der statsminister Jens Stoltenberg overrakte gaven til kongeparet.

 

2011-2012

Skisse- og forprosjekt Forum Artis. Museet tett involvert i utformingen av bygget for å oppnå optimal funksjonalitet og kvalitet. Jeg har hyppige møter med arkitekt og Statsbygg i hele perioden.

 

2011-

Medlem av Stortingets kunstutvalg. Diverse innkjøp til utsmykning av Stortinget, medlem av jury for gave til kongeparet i anledning deres 75- og 80-årsdager.

 

2010

Reorganiserte Nasjonalmuseet, ansatte ny ledergruppe. Administrative funksjoner slått sammen, store kunstfagavdelinger delt opp etter kunstfaglige skillelinjer. Hensikt: Faglig fordypning og integritet som utgangspunkt for god innsats både enfaglig og tverrfaglig.

 

HM Dronning Sonja åpner utstillingen Skatter fra Kreml i Nasjonalgalleriet, utvalgte verk fra Kreml-museet i Moskva. Utstilling sponset av Statoil.

 

2009-2010

Medlem av juryen for arkitektkonkurransen om nytt Nasjonalmuseum. Vinnerutkastet Forum Artis av den tyske arkitekten Klaus Schuwerk får overveiende positiv mottagelse.

                       

2009-

Direktør i Nasjonalmuseet

 

2008-2009

Medlem av juryen for arkitektkonkurransen om nytt Munch-museum

 

2002-  2009

Direktør i Bergen Kunstmuseum

 

2008

Realiserte stor Picasso-utstilling med lån fra MoMA og en rekke andre ledende museer. Største utstillingssuksess i museets historie.

 

2002-2003

Ledet museets brukermedvirkning for ombyggingen av Lysverket, tidligere administrasjonsbygg for kommunalt kraftselskap, til kunstmuseum i tre etasjer med restaurant og museumsbutikk. Erfaringen kom godt til nytte i arbeidet med brukermedvirkningen til det nye nasjonalmuseet.

 

2004-

Arbeid med sammenslåing av Bergen Kunstmuseum, Vestlandske kunstindustrimuseum, Edvard Grieg Museum Troldhaugen og Museet Lysøen til ett museum, i tråd med den statlige museumsreformen. Sammenslåingen ble gjennomført uten vesentlige problemer.

                       

2002-2011

Medlem av Royal Caribbean Arts Grant jury, prisprogram til yngre norske kunstnere.

 

1995-2002

Konservator, Museet for samtidskunst, Oslo

 

Ansvar for en rekke større utstillinger, arbeid med kunstinnkjøp (varamedlem av innkjøpskomiteen), omfattende reisevirksomhet, redaktør for en rekke utstillingskataloger og forfatter av tekster til disse.

 

1994-1995

Museumslektor, Museet for samtidskunst. Hovedansvar for museets formidlingsarbeid.

 

1994-1999

Leder i Norsk Kunstkritikerlag.

 

Ansvarlig for kritikerlagets virksomhet I Norge, representerte norske kunstkritikere i den internasjonale kritikerorganisasjonen AICA, diverse styremøter og kongresser i denne.

 

 

Annen yrkesvirksomhet

 

1985-1994

Journalist i Norsk Telegrambyrå (NTB), utenriksdesken. Flere reportasjereiser, dekket blant annet omveltningen i Romania i 1989. En rekke artikler om kulturspørsmål og anmeldelse av klassisk musikk på CD.

 

 

Utdannelse (Universitetet i Oslo)

 

1993                Magistergraden I kunsthistorie

1988                Kunsthistorie mellomfag

1984                Folkerett, juridisk spesialfag

1981                 Historie grunnfag

1980                Filosofi grunnfag

1978                 Sosiologi mellomfag

CV

bottom of page